„Twój ciałopozytywny workbook” książka z ćwiczeniami dla dzieci w wieku 8-12 lat

1.900 kr.

To pierwszy w Polsce workbook – książka z ćwiczeniami, która pomaga w budowaniu ciałopozytywnej postawy u dzieci. Ciałopozytywność to inaczej pozytywne podejście do ciała. Pielęgnowanie takiego podejścia wzmacnia odporność psychiczną, śmiałość oraz rozumienie siebie i innych. Dzięki pracy z workbookiem dzieci będą mogły łatwiej przejść przez okres dojrzewania i lepiej radzić sobie z trudnościami w dorosłym życiu.

Na stanie

„Twój ciałopozytywny workbook” książka z ćwiczeniami dla dzieci w wieku 8-12 lat

„Twój ciałopozytywny workbook” to zaproszenie do:

odkrywania zmysłów, emocji i potrzeb
samoakceptacji i wspierania pozytywnego obrazu ciała
eksperymentowania, ćwiczenia i doświadczania swojego ciała

To pierwszy w Polsce workbook – książka z ćwiczeniami, która pomaga w budowaniu ciałopozytywnej postawy u dzieci. Ciałopozytywność to inaczej pozytywne podejście do ciała. Pielęgnowanie takiego podejścia wzmacnia odporność psychiczną, śmiałość oraz rozumienie siebie i innych. Dzięki pracy z workbookiem dzieci będą mogły łatwiej przejść przez okres dojrzewania i lepiej radzić sobie z trudnościami w dorosłym życiu.